Trainersopleiding

Als club KSK Meeuwen hebben wij de mogelijkheid om in het najaar van 2020 / voorjaar 2021 enkele trainersopleidingen aan te bieden. KSK Meeuwen wil zoveel mogelijk gekwalificeerde trainers / coaches op het terrein zien staan zodat voetbal op een kwaliteitsvolle en didactische onderlegde wijze wordt aangeboden.

De opleiding Initiator Voetbal – Getuigschrift C is het beginniveau voor iedereen die nog geen diploma heeft en de trainerscursus voetbal wil starten. Tijdens de opleiding verwerft men de competenties om op een pedagogisch verantwoorde manier beginnende en/of recreatieve voetballers (jongeren U6-U9, adolescenten en volwassenen) op clubniveau te begeleiden met een hoog FUN-gehalte in een niet-competitief kader. Deze cursus zou dan starten in september 2020 op onze club.

De cursus Instructeur B  – Getuigschrift B bouwt verder op de opleiding Initiator. Tijdens de opleiding verwerft een trainer de competenties om op een pedagogisch verantwoorde manier een trainingssessie op te maken en deze te begeleiden voor kinderen in de categorieën U10 t.e.m. U13. Deze cursus zou dan starten in januari 2021 op onze club.

Indien er voldoende kandidaten zijn om één (of beide) cursussen te volgen, zullen wij als club een aanvraag indienen om deze opleidingen te organiseren binnen KSK Meeuwen. Lesdagen zijn meestal op maandagavond (in de kantine).

Onze kandidatuur moeten wij indienen voor 01 maart 2019. 

Indien je interesse hebt of nog met vragen zit , graag een bericht naar Gerry Camps (gerry.camps@kskmeeuwen.be of 0472/748359)